LUMEL ŚLĄSK Sp. z o.o.

43-600 Jaworzno,

ul. Grunwaldzka 275

tel.  32/ 616 55 95, 

tel./fax  32/ 616 62 03

tel. kom.  602 39 77 77

e-mail: lumel@lumeljaworzno.pl


AUTOMATYKA   PRZEMYSŁOWA

POMIAR  ●  REGULACJA  ●  REJESTRACJA

>
  HOME O FIRMIE CO NOWEGO OFERTA USŁUGI KONTAKT
 

Usługi w zakresie projektowania i montażu systemów automatyki:

 

 

- projektowanie polegające na identyfikacji problemu, analizie możliwości rozwiązań i przedstawieniu klientowi najbardziej optymalnej oferty pod względem możliwości technologicznych i ceny,

  

- dostarczeniu wszystkich niezbędnych komponentów do klienta wraz z montażem i uruchomieniem dostarczonej aparatury kontrolno-pomiarowej,
- opomiarowanie, sterowanie, automatyczna regulacja procesów technologicznych i urządzeń,
- programowanie, wdrażanie systemów sterowania i wizualizacji procesów przemysłowych,
- wykonaniu i uruchomieniu rozruszników wiroprądowych stosowanych w napędach pomp, wentylatorów, wirówek, młynów, napędów dowolnego rodzaju rozruchu, szczególnie dla rozruchów ciężkich o mocach bez ograniczeń,
- szkolenie w zakresie obsługi urządzeń.

 

 
 

Konto bankowe: ING Bank Śląski S.A. PLN 56 1050 1302 1000 0008 0277 1949,  EUR PL43105013601000009080088405INGBPLPW,  NIP 632-10-04-878,  Kapitał zakładowy 86 000 PLN 
 Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000198745