LUMEL ŚLĄSK Sp. z o.o.   

43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 275


 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

 

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest „LUMEL-ŚLĄSK” Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 275, 43-600 Jaworzno

 

2. Dane osobowe, które Państwo nam powierzają, w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są :

     1. w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji składanych przez Państwa zamówień, (art. 6 pkt. b),

     2. w celu rozpatrywania składanych przez Państwa reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru) (art.6 pkt c),

     3. w celu ustalania , dochodzenia i egzekucji roszczeń, odpowiedzi na pytania wnioski i skargi oraz wsparcia obsługi (art.6 pkt. f),

     4. dla innych celów marketingowych (art. 6 pkt. a)

     5. w celu prowadzenia korespondencji biznesowej

 

3. Państwa dane osobowe będą przekazywane osobom trzecim tylko w przypadku jeśli będziemy mieć ku temu odpowiednią podstawę prawną np.:

     1. Organom państwowym (np. Prokuraturze, Policji, Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych),

     2. Partnerom działającym na nasze zlecenia ( np. współpracującym z nami Firmom w celu bezpośredniego dostarczenia Państwu zamawianego towaru),

     3. Innym administratorom (np. kurierowi dostarczającemu Państwu towar, podmiotom wykonującym usługi pocztowe).

 

4. Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

NIE DOTYCZY

 

5. Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od daty ostatniej transakcji.

 

6. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

 

7. Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest warunkiem kontynuowania dalszej współpracy.

 

8. Mogą Pan/i realizować swoje prawa składając wniosek za pośrednictwem dowolnego kanału komunikacyjnego:

     1. wysyłając e-mail na adres: lumel@lumeljaworzno.pl

    2. wysyłając na adres korespondencyjny: ul. Grunwaldzka 275, 43-600 Jaworzno

Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, jeśli uzna Pan/i, iż przetwarzanie Pana/i danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

Niniejsze pismo nie zmienia warunków współpracy i ma charakter czysto informacyjny z datą wejścia w życie od dnia 25.05.2018r.

Pismo nie wymaga odpowiedzi.